Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm için Finansman

Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm için Finansman – Türkiye

Key Service: Turizm & Eğlence
Location: Türkiye
Product: Türkiye'de sürdürülebilir gelişmelere uygun yenilikçi finansman modeli
Office: Türkiye

Sürdürülebilir Turizm Projelerinin Finansmanı

UNDP (United Nations Development Programme) ve T.C. Turizm Bakanlığı için toplum temelli sürdürülebilir turizm projelerinin finansmanı için en iyi modeli belirlemeye yönelik bir rapor hazırlanmıştır. Rapor basılı ve e-kitap olarak geniş kitlelere sunulmuştur.