Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm için Finansman

Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm için Finansman – Türkiye

Ana Servisler: Turizm & Eğlence
Lokasyon: Türkiye
Product: Türkiye'de sürdürülebilir gelişmelere uygun yenilikçi finansman modeli
Office: Türkiye

Sürdürülebilir Turizm Projelerinin Finansmanı

UNDP için toplum temelli sürdürülebilir turizm projelerinin finansmanı için en iyi modeli belirlemeye yönelik bir rapor hazırlanmıştır.