Turizm ve Eğlence

Turizm ülkelerin GSYİH’nın yüksek bir bölümünü oluşturuyor, bu sayede hem kamu hem de özel sektörde geniş çaplı yatırımlar yapılmaktadır. Birçok ülke Turizm’i önemli bir  büyüme aracı olarak tanımlamaktadır.

Turizm Master Planları, Turizm Kalkınma Planları, Turizm Stratejileri, Destinasyon Yönetimi çalışmaları ülkelerin, şehirlerin, bölgelerin ihtiyaçları arasındadır.

Horwath HTL olarak bu kapsamda birçok projede görev aldık, büyük ölçekli küresel projelerdeki bu çalışmalarımızla gurur duyuyoruz.

Yerel ve ulusal turizm organizasyonları, ülkeler, bölgeler ve topluluklarla çalışıyoruz. UNWTO üyesiyiz, ayrıca UNDP, Dünya Bankası, EBRD, AFD ve Avrupa Birliği gibi birçok kuruma hizmet sağladık.

Büyük ölçekte Eğlence Parkları bu kapsamda görev aldığımız diğer arka projelerimizdir.

Services

Planlama ve Strateji
• Turizm Geliştirme Stratejisi – Kurumsal Destek
• Destinasyon Stratejisi (marka) – E-turizm
• Kamu Politikası Değerlendirmesi – Etki Değerlemeleri ve Turizm İstatistikleri

Proje Yönetimi
• Master Planlama
• Fizibilite / Programlama Çalışmaları – Teknik Yardım
• Pazar Araştırma Çalışmaları – İş Planı

Operasyonel Danışmanlık
• Denetim / Operasyonel İnceleme
• Yeni Proje Desteği / Kamu Prosedürleri
• Yatırımcı Bulma ve Kamu / Özel  Aktörleri
• Mal Sahibi Temsilciliği

Horwath HTL Projects