Otel Değerlemesi

Horwath HTL Değerleme uzmanları, bağımsız, adil ve gerçekçi otel değerlemesi yapmaktadır. Sektörün içinden uzmanların değerleme çalışması, sıradan bir değerleme raporundan çok daha anlamlı ve gerçekçi olmaktadır.

Türkiye ofisimizde SPK Lisanslı Sorumlu Değerleme uzmanlarımızın imzaladığı uluslararası standartlarda değerleme raporlamaları hazırlıyoruz. Ayrıca grubumuzda uzun yıllara sari deneyimi olan RICS ve MAI akreditasyonu bulunan değerleme uzmanlarımız da mevcuttur.

Horwath HTL bankalar ve finans kuruluşları için bir ön koşul olarak kabul edilen, tarafsızlık ve uzmanlık ilkesiyle otel değerleme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Services

Değerleme Servisi:
• Otel değerlemesi
• Emlak vergisi değerlemesi ve mahkeme bilir kişiliği
• İcra ve iflas takibatında gayrimenkul değerlemeleri
• Yıl bazlı gayrimenkul defter değerlemeleri
• Fizibilite – otel yapılabilirliği ile ilgili çalışmalar (yeni projeler / dönüşümler / mevcut operasyonlar)
• Uzman Raporu / Kiralama Belirleme / Kira Yenileme

Horwath HTL Projects