Turizm ve Eğlence

Turizm şu anda GSYİH’nın yüksek bir bölümünü oluşturuyor, bu sayede hem kamu hem de özel sektörde geniş çaplı yatırımlar yapılmaktadır. Birçok ülke Turizm’i önemli bir  büyüme aracı olarak tanımlamaktadır.

Turizm ve eğlence projeleri işimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve birçok büyük ölçekli küresel projelerdeki çalışmalarımızla gurur duyuyoruz.

Yerel ve ulusal turizm organizasyonları, ülkeler, bölgeler ve topluluklarla çalışıyoruz. UNWTO üyesiyiz, ayrıca Dünya Bankası, EBRD ve Avrupa Birliği gibi birçok kuruma hizmet sağladık.

Hizmetler

Planlama ve Strateji
• Turizm Geliştirme Stratejisi – Kurumsal Destek
• Destinasyon Stratejisi (marka) – E-turizm
• Kamu Politikası Değerlendirmesi – Etki Değerlemeleri ve Turizm İstatistikleri

Proje Yönetimi
• Master Planlama
• Fizibilite / Programlama Çalışmaları – Teknik Yardım
• Pazar Araştırma Çalışmaları – İş Planı

Operasyonel Danışmanlık
• Denetim / Operasyonel İnceleme
• Yeni Proje Desteği / Kamu Prosedürleri
• Yatırımcı Bulma ve Kamu / Özel  Aktörleri
• Mal Sahibi Temsilciliği

Horwath HTL Projeleri