Türkiye Zincirler & Oteller Raporu 2019

By Metin Erdogdu on 29 Mart 2019

Raporumuzu birkaç anahtar başlık altında geliştirdik. Birincisi, geçen yıl 12 ülke ofisimizin dahil olduğu rapora, bu yıl 22 ofisimizin katkısıyla ülke kapsamını büyük ölçüde genişlettik. Amacımız, Avrupa’daki her ülkeyi kapsamak ve bunu başarma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz…

İkincisi, otel mülkiyeti hakkında birçok bilgi ekledik; Otellerde aktif alım satım yapan kim oldu? Geçen sene yapılan en büyük anlaşma neydi? Real Capital Analytics ‘ i baz alarak sermayenin nereden geldiği gibi…

Son olarak, gelecek yıllarda anlaşmaların nerelerde yapılabileceğini ve bu yeni otellerin ne zaman açılabileceğini tespit ettik.

 

Rakamlarla Toplam Pazar

Rapor kapsamında geçen yıl 12 ülkeden aldığımız veriyi bu sene 22 Avrupa ülkesinden topladık. Bu, Arnavutluk gibi 12 zincir otele sahip ülkeden, Fransa gibi 3.885 zincir otele sahip ülkeye kadar geniş bir ağa yayılmış rapor anlamına geliyor. 22 Ülke pazarında  6 milyondan fazla odanın oluşturduğu toplam 146.616 otel bulunmaktadır. Ülke pazarlarındaki otel başına ortalama oda sayısı (tüm oteller için) 61’ dir. Bu rakam Kıbrıs da büyük resort otellerinden dolayı ortalama 238 iken,  Arnavutluk’ta ortalama 20 odalı otellere kadar düşmektedir. En büyük pazarların Fransa ve İspanya olmasına rağmen otel başına ortalama oda sayıları oldukça farklılık göstermektedir. Örneğin Fransa’nın ortalama oda sayısı  36 iken İspanya’da ortalama 94’tür.

Zincirler

Zincir otel pazarında toplamda 18.575 otel ve 2.289.879 milyon oda bulunmaktadır. Bu zincir otellerin toplam otel pazarının % 13’ünü oluşturduğu ancak oda pazarının % 38’ini kapsadığı anlamına geliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, zincir otellerdeki 131 olan oda sayısı ortalaması tüm otel pazarındaki ortalama olan 61 in iki katıdır. Toplam 22 ülke pazarının 19’unda yer alan zincir otel ortalama oda sayısı 106 ile 190 aralığındadır.

Markalar

Tüm yerli ve yabancı markalar bağlamında, ülke bazında ortalama 82 adet otel markası bulunmaktadır. Bu ortalama, Arnavutluk’ta 4 adet iken İspanya’da 253 adettir. Yerli zincir bağlamında ise İspanya 187 adet ile en çok yerli markaya sahip ülke iken Almanya 131 ile en çok uluslararası markaya sahip ülkedir.

Büyüme

Geçmiş yıl verilerine sahip olduğumuz 12 ülke pazarında, 2018 yılında zincir otellerde önemli miktarda büyüme olmuştur. Toplamda  % 4’ün üzerinde bir büyümeyle 73.802 odaya denk gelen 686 yeni otel yapılmıştır. Buna karşılık, genel pazar % 1’den daha az büyüdü.  Yani markalı otel sayısı artışı nerdeyse genel otel sayısı artışından 4 kat daha fazla gerçekleşti. Toplam marka sayısı ise % 7 oranında yükseliş ile 102 adet arttı. Bu pazara 102 adet yeni markanın girdiği anlamına gelmemekle birlikte işbu markaların daha önce bu pazarlarda bulunmadıkları anlamına geliyor.

Sonuç olarak, son birkaç yılda önemli bir büyüme gösteren otel pazarına kapsamlı bir bakış ortaya koymaya gayret ettik. Umarız  raporu bir araya getirmekten zevk aldığımız kadar okumaktan da zevk alırsınız.

 

Raporun detaylarını linkte bulabilirsiniz;

HHTL_Türkiye_Raporu_2019

Metin Erdogdu

About the author

Metin Erdogdu merdogdu@horwathhtl.com