Horwath HTL Turizm ve Eğlence Hizmetleri

By Metin Erdogdu on 27 Haziran 2018

Tourism and Leisure front cover

Horwath HTL Turizm & Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Eğlence Horwath HTL hizmetlerinin önemli bölümünü oluşturmaktadır.  Dünya genlinde önemli projelerde görev almaktayız.

“Seyahat ve Turizm, 6 trilyon ABD dolar ile Dünya Gayri Safi Milli Hasılasında %9 luk paya sahiptir ve dünya genelinde 260 milyon çalışan ile önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Yaklaşık olarak dünyada çalışan her 12 kişiden biri Turizm ve bağlı sektörde görev yapmaktadır. ” Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi

Kamu kurumları, yerel veya uluslararası organizasyonlar ile 5 veya 10 yıllıra sari uzun vadeli strateji  veya  politikaların belirlenmesi için çalışılmaktadır.  İşbu çalışmalar master plan, spesifik konsept, fizibilite ve olabilirlik etütleri, Stratejik / Operasyon / Pazarlama planlarını içermektedir.

Broşürü indirmek için lütfen tıklayınız

Metin Erdogdu

About the author

Metin Erdogdu merdogdu@horwathhtl.com