2024 Sonrasında sektörün normalleşmesi ile mega talep oluşacak

2024 Sonrasında sektörün normalleşmesi ile mega talep oluşacak

Date: 3 Şubat 2022

Turizm Proje Dergisi

7 Aralık 2021

Horwath Turizm proje
Horwath Turizm proje

 

“2024 sonrasında sektörün normalleşmesi ile mega talep oluşacak”

Metin Erdoğdu / Horwath HTL Türkiye /
Ülke Direktörü
Otel yatırım danışmanlığında dünyanın önde gelen firmalarından olan Horwath HTL’nin, 105 yıllık tarihçesi ve 42 ülkede ofisi bulunmaktadır. Yatırımlarda fikir aşamasından açılışa kadar hizmet verdiklerini belirten, Horwath HTL Türkiye  Ülke Direktorü Metin Erdoğdu, sahip oldukları uluslararası ofis ve kontaklan gerek yurtdışında otel alma gerekse yabancıların Türkiye’de otel atmasına kadar; global hizmet boyutlarına sahip olduklarını belirterek firmaların konu başlıklarını ; Fizibilite etüdü, markalama, otel satin alma (tüm dünyadan), otel satış, değerleme, otel yapım danışmanlığı, otel finansmanı olarak açıkladı. Otel projelerinin ve yatırımlarının bir danışmanlık firması ile çalışmalarının önemine vurgu yapan Eroğlu, “alanında dünyanın lider firması Horwath HTL olarak en önemli avantajımız projelerimizin tamamında başından itibaren yatırımcılarımız ile birlikte hareket etmemizdir. Doğru konsept ile başlayan sürecimiz doğru marka seçimi ile devam etmekte ve standartlar
doğrultusunda inşaat aşamasındaki FF&E ve OS&E satin alma gözetimimiz altında yürütülmektedir. Sadece doğru satin alma ile yatırımlara toplamda yüzde 15 ‘lere varan tasarruflar sağlamaktayız. İsimiz gereği alınan tüm mal ve hizmetlere hakim otdugumuz için yatınmamızı yanlış fiyat olasılıgından ve yüksek maliyetlerden uzak tutuvaruz.” dedi. Yatırım karan almış ve alacak dan otel vatınmalan, eğer turizm sektöründe yeterli tecrübeleri yoksa kendi çekirdek içinde <pk başarılı dahi olsa, bir otel yatırım danışmanı ile çalışmalılaı: “Onlann ilk defa ueya sınırlı yaptığı işi biz yıllardır pek çok projede gerçekleştiriyoruz. Konumuzda, onlardan daha Ulgllı ue teaiibeli
olduğumuz çin bizlere hizmet bedelleri ödenmekte.” diyen Eroğlu, bu konuda çok ciddi bir problemin OkJuğuna vurgu yaparak: “Ancak öncelikle ahlaklı ve tecrübeli bir danışman ile çaüşmak lazım. Ülkemiz işsiz kalan, kovulan, artık İş bulamayan ve sonrasinda danışman olan otel müdülten’lledolu.ÖnündengeçUği oteli bile referans Ustesine yazanlar var Türkive’deki arazi veya bina satin alma maliyetlerinin, toplam maliyet içindeki payının çok yüksek oldugunu, bunun gelişmiş batı ülkelerinde yüzde 10-15 mertebesinde iken Tukıye’de ylizde 41XO’ ten buldugunu fede eden Ero§lu, pandemi da-ıeminde İnşaat maUyetleri de artınca otel yatırım malivetlerinin oldukça yüksek rakamlara ubşüğını, Affupa’dan otel satin alma ve rüAiye’de otel yapma rakamlannın neredeyse birbirini yakaladigini belirtti. Bu durumun Türk yatırımcıları, kur
risklnın getlıdgi negatif etk^ de eömıne etmek için Awupa ve USA de otel alma arayışlanna hız vemneye ftti§ini agklayan Eroglu, “İlaveten oradaki yüzde 2 – 2,5’ük düşük faiz oranlı banka faizleri ve yatınmın en az yüzde 70′ İnin kredilendirilebilmesi. yatınmalan daha ciddi arayışlara yöneltti” dedi. Randeminin sektn üzerlne akllerinl dejeftendlren Erogiu, pandeminin ilk yılı çok ciddi negatif etkiler yaptı, ikinci yıl bu etMler daha hafiflemiş olarak hissedildi. Z019 yilinin pertomnansının yakalanmasi birkaç yıl daha alabilecek gibi duruycy. Bugünlerde yaşadığımız kur şoku etkisi ilave olduğunda özelikle yerti müştErisi aîrlıklı olan Anadolu şehir otelleri ciddi olarak
etkilenebilecek, döuız borcu odemesi ve otel gelirtefi makasının açilmasina sebep olacaktır. Tl’deki değer taybı, döviz kurundan borçlan olmayan resort otellerin
ve turistik büyük şehir otdlerinin bilançolanna olumlu yansı/acaktır.” bilgiani pa\tastı. Global bir bakı; açışı ile 2024 sonrasinda sektörün nomnalleşece§i ye
pandemî sonlanmasının getireceği mega talep ile sektörün kan kayıplannı telafi edrceğini, 2024 yılı sonrasi yaşanacak mega talep için İse Dünya Bankasi ve Dünya Turizm örgütü gibi kurumların, uzmanlara hazırlık amaci) raporlar hazırlatmakta oldugunu belirten Eroğlu, “Ana başlık Covid sonrasi talebin karçılanması için ülke bazü senaryolann oluşturulrrası. Bu perspektif ile ystınmalara 2024 yilina kadar olası yatınm planlannı realize E-tmelerini ve otel açıkJığında olası mega talepten maksimum pay alma sbratejisi üzerinde düşünmelerini laMg’ye ederim” dedi.