Turizm Isletme ve Yatirim Dergisi

Sağlıklı sürdürülebilir turizm için toplum desteği olmalı!

Date: 26 Ekim 2021

Author: Metin Erdogdu

Turizm İşletme ve Yatırım Dergisi

Sayı 03 temmuz 2021

Sağlıklı sürdürülebilir turizm için toplum desteği olmalı!

Sürdürülebilir turizm, çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği; aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir yaklaşım olarak

tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin iki ana boyutu vardır: “Çevreye zarar vermeden ticari getirileri maksimize etmek” ve “Tüm faaliyetleri yürütürken toplum katkısını unutmamak.”

Sağlıklı bir sürdürebilir turizm için toplum kazanılarak turizme dahil edilmelidir Toplumu düşünerek sürdürebilirlik sağlanması “Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm” (Community Based Sustainable Tourism) olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda Horwath HTL şirketinin de dahil olduğu bir dizi çalışma yapılmıştır. Çalışmalar UNDP ve TC Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülmüştür. Tarafımdan, “Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizmin Finansmanı” konusunda bir çalışma hazırlanmış ve bu çalışma UNDP ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap haline getirilmiştir. Kitabın dijital versiyonu ücretsiz olarak temin

edilebilmektedir. Günümüzün sürdürebilir turizm bakış açısında sadece suyu yeniden kullanan, elektriği doğal yollar ile üretebilen yeni ve modern tesisler sürdürülebilir yatırımlar olarak görülmemektedir. Yatırımın içinde yer aldığı yakın çevre halkına katkısı/etkisi en önemli unsur haline gelmiştir. Sürdürebilir turizm ve çevre bilinci sadece yeşil yatırım kavramını bilen turizm yatırımcıları ile sağlanamamaktadır, toplumun bütününden bunun yaygın, bilinir ve uygulanabilir hale gelmesi gerekmektedir. Eğer toplum turizmden gelir elde etme imkanını yakalar ise değerlere çok daha geniş kapsamda sahip çıkılacağı muhakkaktır. Sağlıklı bir sürdürebilir turizm için toplum kazanılarak turizme dahil edilmelidir. Bu amaçla gerek Türkiye’de gerekse dünyada birçok emsal projeler yapılmaktadır. Kitabımızda bunlar ile ilgili detaylı bilgiler mevcuttur.

Metin Erdoğdu

Horwath HTL Türkiye

Ülke Direktörü