Horwath HTL Turizm Hizmetleri

Global tecrübe ve uzmanlık

Turizm ve Eğlence projeleri Horwath HTL hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve tüm dünyada gerçekleştirdiğimiz önemli projelerdeki çalışmalarımız ile kendimizle gurur duyuyoruz. Turizm artık ülkelerin önemli bir gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) kalemlerinden birini oluşturmakta. Kamu ve özel sektör teşebbüsleri ile turizm yatırımları ve potansiyeli ile sürdürülebilir büyümeye etken önemli bir sektör haline geldi. Uzmanlarımız projelerin her aşamasında önceden planlı sistematik yaklaşımlar sunmaktadır.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre;

“Seyahat ve turizm gelirleri, küresel gayri safi hasılasındaki 6 trilyon dolarlık hacmi ile % 9 unu oluşturmakta, doğrudan veya dolaylı olarak dünya genelinde 260 milyon kişiye iş imkanı sunmaktadır.”

Horwath HTL olarak 3 anahtar alanda uzmanlaştık; Politika ve Geliştirme, Proje Planlama ve Yönetim ile Destinasyon Pazarlama.

Kamu planlaması ve çerçeve sistem oluşturmak, turizm girişimlerinin geliştirilmesi ve başarısında temel bir rol oynamakta, bunlar da bizim uzmanlığımızın belkemiğini oluşturmaktadır. Yerel kurum ve devlet organları ile sürdürülebilir, uzun vadeli plan ve stratejileri oluşturmak için çalışıyoruz. Turizm kalkınma politikalarının oluşturulduğu aşamada, stratejik, operasyonel ve pazarlama planları, master planları, konsept belirlenmesi, fizibilite çalışmaları, gelişmenin olası ekonomik etkisini içeren bir dizi hizmet yelpazesi sunuyoruz.

Lokal veya ulusal turizm örgütleri, ülke veya bölge turizm temsilcilikleri ile çalışarak 5 veya 10 yıllık turizm geliştirme eylem planları hazırlıyoruz.

Talep edilmesi halinde belirli stratejik bölgeler için master plan hazırlıyoruz ve mevcut turizm faaliyetlerinin öz denetimini gerçekleştiriyoruz. İleri aşama hizmetlerimiz 1 ila 3 yıllık bir süreci kapsayan bir marka stratejisi geliştirilmesi içerebilmektedir. Aşağıda Horwath HTL çalışma ağımız ile sunduğumuz hizmetler sıralanmaktadır:

Turizm Politika ve Kalkınma

 • Turizm kamu politikası çalışmaları
 • Turizm geliştirme çalışmaları
 • Turizm master planları
 • Turizm ekonomik etki çalışmaları
 • Destinasyon yönetimi
 • Turizm pazar araştırması ve eğilimleri
 • Pazar araştırmaları
 • Optimum konsept analizleri (Proje Master Planlama)
 • Fizibilite çalışmaları
 • İş planları
 • Pazarlama denetimleri
 • Ürün geliştirme planları
 • Stratejik pazarlama planları
 • Operasyonel pazarlama planları
 • Marka stratejileri

 Proje Planlama ve Yönetimi

 • Pazar araştırmaları
 • Optimum kullanım konseptleri (Proje Master Planlama)
 • Fizibilite çalışmaları
 • İş planları

 Destinasyon Pazarlama

 • Pazarlama denetimleri
 • Ürün geliştirme planları
 • Stratejik pazarlama planları
 • Operasyonel pazarlama planları
 • Marka stratejileri