Horwath HTL Tüm Ürün ve Hizmetleri

Otel ve turizm danışmalık hizmetlerinde dünya lideri

Uzmanlıklarımız tüm proje geliştirme döngüsünü kapsamaktadır. Otel ve Turizm danışmanlığı hizmetleri dünyanın önde gelen mali denetim şirketi olan Crowe Horwath International çatısı altında geniş bir yelpazede sunuyoruz.

Hesap İnceleme

Şirketinizin ihtiyacı olabilecek tüm finansal ve muhasebe denetim hizmetlerini sunmaktayız. Özel hususlarda ihtiyaç duyulan iyileştirme ve gelişmeleri yakalamak için güçlü ve zayıf yönlerin analiz raporlaması oluşturulmaktadır.

Değerleme 

Bilfiil turizm sektörünün içinde çalıştığımız için hazırladığımız değerleme raporları, klasik değerleme raporundan çok daha anlamlı ve faydalıdır. Yatırımcılar, finansörler, sigorta şirketleri için doğru ve tarafsız değerleme önem taşır.

Varlık Yönetimi

Turizm sektöründeki uzmanlığımız, işletme konusundaki tecrübemiz, bilimsel analitik yaklaşımımız ile Mülk sahibinin temsilcisi olarak görev almaktayız. Amacımız kazançları maksimize etmek, uzun vadede taşınmazın değerini korumak veya arttırmaktır.

Performans Karşılaştırmaları (Benchmarking)

Aynı sınıfta yer alan benzer otellerin işletme ve karlılık performansları ile otelinizin performansının karşılaştırmalarını yapmaktayız. Sunduğumuz önemli bilgi ve yaklaşımlar ile otelinizin çalışmasını en iyi seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Optimum İşletme Analizleri

Uzmanlarımız otelinizin en üst sevide performansa sahip olması için gerekli bilgi birikimine sahiptir. Maksimum performansa ulaşmak için bir danışmanın sunabileceği en iyi hizmet kalitesinde araştırma, analiz, öneriler sunmaktayız.

Yatırım Maliyeti ve Fayda-Maliyet Analizleri

Turizm sektöründeki uzun yıllara uzanan tecrübemiz, teknik ve finansal uzmanlığımız ile en karlı yatırım hedeflerinize ulaşmanız için fayda / maliyet analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Şirket Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı

39 Ülke ve 50 den fazla pazardaki tecrübemiz ile tekil mülk veya portföy alım ve satışlarında uzmanlık desteği sunuyoruz.

Destinasyon ve Master Plan Çalışmaları

Master planlama çalışmalarındaki deneyim ve işlerimiz bizi rakipsiz kılıyor. Ayrıntılı pazar ve arazi analizleri ile bir yatırımların gelecek başarısını belirliyoruz. Fizibilite etüdünün gerektirdiği detaylı analizler yanında, yerel ve uluslararası proje karşılaştırmaları ile projenin gelecek performans analizleri yapılmaktadır. Muhtelif disiplinlerdeki profesyonellerin oluşturduğumuz bir takım çalışması ile arazi kullanım planlamalarını yapmaktayız.

Durum Tespit (Due Diligence)

Bir satın alma düşünceniz varsa; mali koşulları, hukuki yükümlülükleri, müşteri kayıtları ve diğer belge ve bilgileri inceleyerek satın alma kararınızı doğrulamak için yardımcı oluyoruz.

Tesis/Fonksiyon/Mekan Programlama

Otel projelerinde, tesis planlama / programlama dizayn çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Programlama çalışmaları, kullanıcı beklentileri, yatırımcı hedefleri, işletme markası standartları ve diğer tüm yatırım paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Hazırladığımız rapor, proje dizayn çalışmalarına yön veren, operasyon ve mimari ihtiyaç programlarını içerir.

En Yüksek ve En İyi Kullanım Arazi Analizleri

Planlanan otel yatırım arazisini, imar durumu, fiziksel koşulları, ulaşılabilirlik, görünebilirlik, finansal karlılık vb açılarında inceleyerek en doğru arazi ve bina kullanım önerilerini sunuyoruz. Hazırladığımız raporlar banka ve diğer finansal kurumlar tarafından uluslararası geçerliliğe sahip olmakla birlikte, yatırıma başlamadan önceki planlamaya ışık tutmaktadır.

Otel İşletme Firmasının Seçimi ve İşletme Kontratı Görüşmeleri

Otel, resort, veya servis apartman projeleri için marka seçimi ve doğru sözleşmenin imzalanması projenin karlılığı ve maksimum gayrimenkul değerine ulaşmak için kilit önem taşımaktadır. Doğru markayı seçmek, doğru segmenti belirlemek ve doğru kontratı imzalamak konularında yatırımcının sağ kolu olarak görev almaktayız.

Hukuki Dava / Yeddi eminlik Hizmetleri

Konaklama sektörü özellikle zor ekonomik zamanlarda, özel bilgi ve beceri gerektiren özel bir alandır. Hukuki konularda, anlaşmazlık çözümlerinde veya sermayenin yeniden yapılandırılması konularında uzmanlarımız en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olmaktadır.
Varlık yönetimi, gayrimenkul yönetimi, bilirkişi tanıklığı, dava desteği vb konularında uzmanlarımız yatırıcılara veya finans kurumlarına destek sağlamaktadır.

Yatırım Stratejisi

Yatırımcılar, bankalar, otel sahipleri ve finansörler nezdinde ispatlanmış tecrübeye sahibiz ve pazar koşulları, müşteri hedef ve beklentileri doğrultusunda en doğru yatırım stratejilerini sunuyoruz.

Hukuk Desteği

Davanın her aşaması mesleki desteğimize gereksinim duyabilir. Operasyon, pazarlama, finans, değerleme, geliştirme gibi her alanda tecrübeli uzmanlara sahibiz. Ekibimizde ayrıca denetim konusunda uzman yeminli mali müşavirlerimiz mevcuttur. Değerleme hizmetlerimiz, kredi geri ödeme zorluklarında, olası gelir beklentisi kayıplarında, yeni finansman yapılandırmalarında adil ve efektif sonuçlar üretir. Umanlarımız bağımsız ve uzman görüşleri ile olası hukuki sürece destek vermektedir.

Kredi Bulma Hizmetleri

Projenin ihtiyaç duyduğu kredinin bulunması için bir dizi hizmet sunmaktayız. Proje ve yatırımcının bilgilerini içeren profesyonel bilgi, belge ve analizler ile finansal kurumlarla direkt temas etmekteyiz. Teminat, ipotek, kredi süresi, faiz ve diğer kredi koşullarının belirlenmesinde görev alarak, proje için en verimli kredi şartlarını oluşturuyoruz.

Kredi Koşulları Yapılandırması

Uzmanlarımız kredi borcunun yeniden yapılandırılmasında görev almaktadır.

Pazar Araştırma ve Finansal Fizibilite Etütleri

Detaylı ve bağımsız fizibilite etüdü çalışmalarımız pazarda önemli bir değere sahiptir. Yatırımcılar, finansörler, işletmeci firmalar hazırladığımız rapora güven duyarlar. Doğru konsept ve proje yapılandırması fizibilite etütlerin önemli bir parçasıdır. Bu çalışmalar pazar koşulları, gelecek trendler ve rakipler dikkate alarak oluşturulmaktadır. Yerel ve uluslararası pazar bilgimiz ile uzun vadeli rekabet avantajı getiren, gayrimenkulün değerini yükselten ve maksimum nakit akışı sağlayan en doğru otel konsept ve fonksiyonlarını oluşturmaktayız.
Güvenilir bir fizibilite çalışması projenin ilk ve en önemli adımıdır. Fizibilite etüdü, yatırımcılar, finansörler ve otel işletme firmaları kararları yanında projenin mimari çalışmaları için çok önem arz deer.  Otel ve Turizm Danışmanlık  hizmetlerinde 39 ülke 50 ofisi ile Horwath HTL dünya lideridir.

Pazara Giriş Stratejisi

Birçok dünya ülkesinde yerleşik ofislerimiz, yerel mevzuat ve bilgiye sahiptir. Global vizyonumuz ve yerel bilgilerimiz ışığında, hedeflere ulaşabilirlik, pazar giriş stratejisi, arz talep dengesi, marka doygunluğu, SWOT analizleri yardımı ile pazar testini ve stratejisini yapmaktayız.

İşletme Desteği

Otelin karlılığının artması için sunduğumuz işletme desteği hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Otelin pazar konumlandırmasının değerlendirilmesi.
 • Tüm işletme kılavuzları, satış ve pazarlama planları, finansal performans, işletme bütçeleri, politika ve prosedür kılavuzları, iş sözleşmeleri, kilit yönetici ekip üyelerinin özgeçmişleri ve otel işletme ile ilgili diğer belgelerin analizleri.
 • Üst yöneticiler, departman yöneticileri ve çalışanlar ile derinlemesine görüşmeler yaparak görev, yetki, sorumluluk analizleri ile çalışma stratejilerinin belirlenmesi
 • Tesisin sistem ve kontrollerinin gözden geçirilmesi, maliyet kontrol prosedürlerini oluşturulması, nakit akışı hedeflerinin konulması, pazardaki benzer oteller ile performans kıyaslamaları, gelir ve gider iyileştirme çalışmalarının yapılması.

Vergi ve SPK Mevzuatlarına Özel Hizmetler

Firmalar, taşınmazlarının değerleme çalışmaları için sermaye piyasasının (SPK) veya vergi mevzuatının öngördüğü şekilde olmasına ihtiyaç duyar. SPK lisanslı değerleme uzmanlarımız yanında MAI ve FIRREA uluslararası lisanslarına sahip uzmanlarımız, otel tecrübesine sahip olmayan değerleme şirket temsilcilerinden çok daha gerçekçi raporlar üretmektedir.

Kredi Ön İnceleme Aşaması Hizmetleri

Yeni proje, yenileme ve dönüşüm projeleri için kredi ön inceleme aşamasında, kredi veren ve kredi kullanan şirketlere mesleki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Taraflar için adil, proje ve pazar koşullarına uygun fonlama için şartlar öneririz, risk ve fiyatlama konusunda bağımsız görüşlerimiz ile tarafların uzlaşmasına destek sağlamaktayız.

Konsept Geliştirme

Dünya genelinde geliştirdiğimiz binlerce otel ve çok fonksiyonlu proje tecrübemiz ile projeniz için en doğru konsepti oluşturmak için gerekli bilgi ve beceriye sahibiz. Doğru konsept belirlemek, fizibilite ve arazi kullanım programı için temel oluşturmakla birlikte, mimar ve proje yöneticilerinin çalışmalarına baz teşkil eder.

Proje Finansmanı ve Finansal Yapılandırma

Finansal yapılandırma için aşağıda belirtilen konulara önem veriyoruz:

 • Gelişmiş finansal modelleme ve duyarlılık analizleri en uygun maliyetli finansal yapılandırmasının önünü açar.
 • Finansman şirketleri güvenilir ve saygın bir şirketin yaptığı çalışmaları daha muteber bulur.
 • Dünya genelindeki yatırımcı, finansman kurumu networkümüz ile projeye en uygun kaynak sağlayabiliriz.
 • Dünyanın en önemli uluslararası otel konferanslarına düzenli olarak sponsor olmaktayız. Bu tür etkinliklere büyük yatırımcı, finansör, işletmeciler katılmaktadır. Böylelikle spesifik projeler için ulaşılabilir linkler ve fırsatlar oluşturmaktayız.

Strateji Yenileme ve Analiz

Stratejik yenileme veya yeniden pozisyon alma çalışmaları taşınmazın değerini arttırmak için yapılmaktadır. Pazar koşulları, trendleri, mal sahibi değişimi veya yanlış markalama otelin düşük performans ile işletilmesine sebebiyet verebilir. Başarıya ulaşmak ve problemleri çözmek uzman bir takımın çalışmasını gerektirir.

Arazi Değerleme

Horwath HTL uzmanları, arazi değerleme için emsal karşılaştırma, gelir kapitilazasyonu tekniklerinin yanında atık (kalan) değer analizini kullanmaktadır. Bu yöntemde olası gelirlerden inşaat maliyeti ve kar marjı düşülerek arazi değerine ulaşılır. Hesaplamalardaki gelir, enflasyon, iskonto, nakit akış vb varsayım ve çalışmalarını doğru yapmak sektör uzmanlığı gerektirir.

Stratejik Yönetim ve Planlama

Stratejik planlama ve uygulama deneyimlerimizi, müşterilerimizin üst düzey yönetimi veya yönetim kurulu ile paylaşarak beraber uyguluyoruz.

Turizm Geliştirme Stratejileri

Beş yada on yıllık turizm stratejileri oluşturmak için ülkelerin turizm bakanlıkları, bölgesel resmi veya yarı resmi turizm kuruluşları ile çalışmaktayız. Talep edildiğinde stratejik bölgeler için master planlar oluşturuyoruz ve mevcut turizm potansiyelini yukarılara taşımak için inceleme ve araştırmalar yürütüyoruz. Bir yıldan üç yıla kadar süreci öngören, bölge marka stratejileri geliştiriyoruz.
Turizm Ekonomik Etki Çalışmaları

Raporlarımız; turizm gelirleri, direkt ve endirekt yeni istihdam olanakları, ülke için artan vergi gelirleri gibi konuları hedeflemektedir. Amacımız doğru bir turizm eylem planı oluşturarak ülkeye olan ekonomik faydayı maksimize etmektir.

Kamu Turizm Politikaları Değerlendirmeleri

Kamunun doğru turizm politikaları belirlemesi için, geniş kapsamlı saha araştırmaları ve anket çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmaları kapsamlı bir durum tespit raporu beraberinde sunmaktayız. Kamu politikalarının geliştirilmesi için gerekli stratejileri belirliyoruz.

Turizm Marka Stratejisi

Rekabetçi global pazarda bir marka yaratmak için benzersiz bir bakış açısı sunuyoruz. Hazırladığımız rapor kalıcı ve daha etkin bir konumda yer almak için gerekli stratejik planları içermektedir.

Alım Satım Yönetimi

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde, sürecin tüm taraflar için adil ve doğru yürütülmesini gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimiz doğru fiyatlandırma, teknik, hukuki ve mali analizleri kapsamaktadır.

Değerleme

Tek veya portföy gayrimenkullerin değerlemesini bağımsız ve sektör uzmanı olarak gerçekleştiriyoruz. Değerleme ekibimiz; RICS, MAI gibi uluslararası değerleme akreditasyonu yanında Türkiye için SPK lisansına sahiptir. Yerel ve uluslararası bilgi birikimimiz ve tarafsız danışman kimliğimiz ile aşağıdaki sıralanan ihtiyaç alanlarında hizmetlerimizi sunmaktayız:

 • Her türlü otel ve turizm taşınmazının değerlenmelerinde
 • Vergisel konularda ve mahkemelerde bilirkişi olarak
 • İpotek ve iflas işlemlerinde
 • Hesap / muhasebe amaçlı değerleme ihtiyaçlarında
 • Yeni veya dönüşüm projeleri için yapılan fizibilite etütlerinde
 • Kiralama veya kira yenilemelerinde
 • Sigortalama işlemlerinde

Otel ve Turizm Danışmanlık Hizmetlerinde Dünya Lideri – Horwath HTL Türkiye.