Crowe Horwath Çalışma Ağı

Crow Horwath ’ın denetim hizmetleri ağı 100 ülkede 150 bağımsız ofisi kapsamaktadır.

Crow Horwath International ‘a üye firmalar, mali denetim, vergi, risk analizi konularında yerel bilgi ve tecrübeleri yanında uluslararası bir üne sahiptir.

Crowe Horwath International, uluslararası iş yapan veya çok uluslu şirketlere hizmet sunabilen dünya geneline yayılan entegre bir çalışma ağında destek verme avantajına sahiptir.

Liderlik.. Her üye şirket konumladıkları ülkede, yerel çalışanları ile yerel hukuk ve mevzuatlarına sahip olarak yerel ve uluslararası şirketlere hizmetler sunmaktadır.

Kaliteli, profesyonel hizmetler. Denetim, Vergi ve Mali danışmanlık alanlarında yüksek kaliteli hizmet sunmak Crowe Horwath üye firmalarının temel hedefidir.

Uluslararası Etkinlik. . Önemli coğrafi alanlar, bölge temsilcileri tarafından koordine edilmektedir. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri Bernard Delomenie, Asya Pasifik bölgesi Mok Yuen, Amerika kıtası Eduardo Pestarino tarafından süpervize edilmektedir.

CEO ’ muz olan J. Kevin McGrath ‘ın mesajı:

“Hızlı küreselleşen ve artan rekabet piyasaların hakim olduğu bugünün dünyasında, Crowe Horwath üye firmaların, global müşterilerine olan katkılarına tanıklık ediyoruz. Üye firmalarımızın en büyük gücü, sahip oldukları iş deneyim ve tecrübeleri ile müşterinin stratejik ihtiyaçlarını anlama yeteneğidir. Crowe Horwath, profesyonel uzmanlık ihracatı yerine yerel ofisleri ve uzman personeli ile gerçek anlamda uluslararası bir çalışma ağı kaynaklarıyla hizmet vermektedir. Tekniksel mükemmellik ile en yüksek standartlarda hizmet sunmak müşterilerimize taahhüdümüzdür. “

Crowe Horwath International web sitesi: