Horwath HTL Otel Değerleme Hizmetleri

Uzman ve profesyonel raporlama

RICS, MAI ve SPK lisanslı değerleme lisansına sahip uzmanlarımız birçok ülkede bağımsız, tarafsız ve akredite otel değerleme raporları hazırlamaktadır.

Otel, resort gibi turizm yatırımlarının değerlemesi, nitelikleri ve sahip oldukları değerli arazileri nedeni ile özel uzmanlık ve bilgi gerektirmektedir. Bunlar diğer gayrimenkul yatırımlarım alternatiflerinden daha fazla pazar dalgalanmalarına , yerel koşullara, kapsamlı yönetim anlayışına duyarlıdır ve daha fazla yatırım tutarına gereksinim duyar. Bu nedenle değerleme çalışmaları pazarı anlamayı ve yüksek hizmet tecrübesini gerektirir. Horwath HTL pazardaki lider konumu ile otel sahiplerinin, finansörlerin ve otel işletme firmalarının yatırımlarım gelirlerinin optimizasyonu için çalışmaktadır.

Konaklama sektörü değerlemelerinde standart olarak kabul edilen İndirgenmiş Nakit Akım Tekniklerini (DCF) kullanmaktayız. Yerine koyma maliyeti ve emsal karşılaştırma kullandığımız diğer yöntemlerdir. DCF hesaplamaları, pazar analizini, mevcut ve gelecekteki talebi, potansiyeli, mukayeseli işletme ve finansal performanslarını içermektedir. İndirgeme oranlarının belirlenmesinde, piyasa ve yatırım trendleri, borç öz sermaye oranları dikkate alınır ve doğru rakamlar indirgenmiş nakit akım tablolarına yansıtılır.

Tarafsızlık ve uzmanlık içeren Horwath HTL taşınmaz değerleme raporları:

Alıcılar, Yatırımcılar ve Fonlar – tarafından alım satım işlemlerinde tekil veya gayrimenkul portföyleri için
Proje Sahipleri ve Geliştiriciler  – tarafından kredi alımı, kredi yeniden yapılanması veya gayrimenkul alım satım işlemleri için

Bankalar ve Finans Kuruluşları  – tarafından ipotek tesisinde veya anlaşmazlık çözümleri için kullanmaktadır.


DEĞERLEME RAPORU İHTİYAÇ ANA KONULARI:
:

 1. Arazi değerleme
 2. Taşınmaz Alım Satım
 3. Öz kaynak / Borç Oranları
 4. Ön Kredi veya Borç yapılandırması
 5. Teknik durum tespiti, alım satım işlerinde
 6. Borsa bildirimlerinde
 7. Ortak girişim veya ortaklık yapılanmalarında
 8. Bilanço amaçlı varlık yeniden değerlemesinde

Değerleme hizmetlerinin kullanıldığı diğer başlıklar:

 • Otel işletme ve franchise şirketleri için değerleme
 • Emlak vergi değerlemesi, mahkemelerde bilirkişilik
 • İcra ve iflas işlemlerinde
 • Muhasebe kayıtları için yıllık değerlemeler
 • Fizibilite çalışmalarında – yeni ve dönüşüm projeleri için
 • Kiralama veya kira yenileme işlemlerinde; taşınmaz sahibi, kiracı, yatırımcı veya sigortacı adına bilirkişi olarak

Değerleme broşürünü indirmek için burayı tıklayınız: