Currently viewing the category: "Broşürler"

Horwath HTL Değerleme Hizmetleri

Dünya genelinde yer alan 50 Horwath HTL ofisinde, objektif ve uluslararası standartlara sahip değerleme raporları hazırlanmaktadır.

RICS , MAI gibi uluslararası, SPK gibi yerel sertifikalara sahip uzmanlarımız uzun yıllara sari tecrübe ve bilgileri doğrultusunda güvenilir ve doğru raporlara imza atmaktadırlar.

Detaylı […]

Continue Reading

Horwath HTL Turizm & Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Eğlence Horwath HTL hizmetlerinin önemli bölümünü oluşturmaktadır.  Dünya genlinde önemli projelerde görev almaktayız.  

“Seyahat ve Turizm, 6 trilyon ABD dolar ile Dünya Gayri Safi Milli Hasılasında %9 luk paya sahiptir ve dünya genelinde 260 milyon çalışan ile önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Yaklaşık olarak dünyada çalışan her 12 […]

Continue Reading

Horwath HTL Varlık Yönetimi Hizmetleri… Gayrimenkullerinizin değerini korumak ve yükseltmek için çalışıyoruz

Uzmanlarımız otel işletme ve finansmanı konularında önemli tecrübeye sahiptir. CEO pozisyonundaki uzmanlarımız en az 5 yıl üst düzey yöneticilik tecrübesine sahiptir. Yatırımlarından maksimum getiriyi elde etmek isteyen yatırımcı ve otel sahipleri ile yakın temasta çalışmaktayız. Yönetim ve işletme detaylı analizleri, kar zarar tablosunu analizleri […]

Continue Reading

To view our Brochure for Horwath HTL Asia Pacific, click here

Continue Reading

To view our brochure for Horwath HTL EMEA, Russia & CIS , click here

Continue Reading

To view our 2012 Brochure for Horwath HTL United States and Canada, click here

Continue Reading